Kundvagnen är tom
Finansiell hyra och leasing - för en ökad handlingsfrihet och flexibilitet i ert företag.
 
Descoms finansieringslösning är en finansiell funktion som är ett alternativ till en ren investering.
Med vår finansieringslösning behåller er verksamhet sina likvida medel och belastar därmed inte er investeringsbudget.
Kostnaden går att fördela per månad, kvartal, halvår och helår samt är fullt avdragsgill i resultaträkningen.
 
Varför välja Descoms finansieringslösning?
 
Vanligtvis väljer man en finansieringslösning för att undvika att belasta investeringsbudgeten och samtidigt fördela kostnaden för köpet över tiden.
Med vår lösning så behåller ni även låneutrymmet i banken och belastar varken soliditet eller likviditet.
 
Många verksamheter förändras och måste byta/uppgradera utrustning innan avtalstiden löpt ut. Det är då enkelt att inom ramen för avtalet förändra produkterna.
l detta läge sköter din leverantör allting åt dig och du har endast betalt hyra för den tid du nyttjat utrustningen.
 
• Flexibelt och enkelt
 
• Ni behåller era likvida medel - hyresavgiften är fullt avdragsgill och dras av som en omkostnad i bokföringen
 
• Budget- och investeringsprocess förenklas och förkortas
 
Hur fördelas kostnaden för köpet?
 
Ni kan välja att dela upp er betalning per månad, kvartal, halvår eller helårsvis. Ni kan även välja att ta en del av kostnaden för köpet på s.k. Första förhöjd hyra och därigenom få en lägre månadskostnad. Ni kan också välja att finansiera med eller utan restvärde. Om inget annat anges är restvärdet 100 SEK.
 
Avtal och avtalstid kan skräddarsys, vilket gör det möjligt att införskaffa den utrustning som verkligen behövs till en kostnad er plånbok mår bra av.   
 
Hur lång är kontraktstiden?
 
Descoms finansieringslösning förläggs i normalfallet med 12, 24, 36, 48 eller 60 månaders kontrakt.
 
När ska fakturor vid finansierade köp betalas?
 
Betalning av fakturor på Descoms finansieringslösning sker i förskott eller i efterskott mot den betalningsplan som är bestämd i kontraktet.
 
Kan man avsluta kontrakt innan kontraktstidens utgång?
 
Ja. Descoms finansieringslösning kan köpas ut till resterande värde när som helst under kontraktstiden.
 
Vem finansierar köpet?
 
Vid Descoms finansieringslösning tecknas avtal och kontrakt via Siemens Financial Services.
Kontakta oss för mer information om Descoms finansieringslösning så sammanställer vi en finansieringskalkyl baserad på era specifika behov.
Descom AB och Siemens Financial Services förbehåller sig rätten att genomföra kreditkontroll vid varje enskild kontraktsförfrågan.